Upphandling
Operationskapacitet samt där till hörande vårdplatser 2018
Upphandlande enhet
-
Avtalsperiod
-
Diarienummer
K 2018-0106
Ärendenummer
2018-007
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2018-02-14 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -342d -20t -55m )
Ansvarig upphandlare
Jan Svenonius
Telefon
-
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Karolinska Universitetssjukhuset planerar att förlägga viss operationsverksamhet till annan extern operationsavdelning. Detta i syfte att utjämna variationer i skillnader beräknat behov av operationskapacitet i förhållande till tillgänglig kapacitet. Genom att förlägga en viss volym av operationer utanför sjukhuset utöver egna resurser kommer man att öka tillgängligheten. minska väntetiderna och upprätthålla vårdgarantin samtidigt som ledig kapacitet på marknaden utnyttjas.

Omfattning:


* hyra av operationssalar för kirurgiska ingrepp

* assisterande operationspersonal;

* operationssköterska/or, operationsundersköterska/or samt narkospersonal (läkare + sjuksköterska)

* slutenvårdsplatser; sjuksköterskor och undersköterskor

* dagkirurgiska vårdplatser; sjuksköterskor och undersköterskor

Opererande läkare är anställd på Karolinska Universitetssjukhuset och är medicinskt ansvarig för vården av patienten under hela vårdtiden.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar. Informationen som lämnas på denna webbsida sparas och ägs av upphandlande myndighet.

Tillbaka